^

> OFERTES ESTUDIANTS

17 de setembre de 2019
Ets estudiant i busques un habitatge de lloguer a Girona?

 

 

 Estudiants i habitatges de lloguer : consells a tenir en compte

 

 

Girona: ciutat universitària! Sou molts els estudiants que llogueu habitatges per viure mentre curseu els vostres estudis universitaris.

Aquí trobareu un seguit de consells a tenir en compte per facilitar-vos la tasca de trobar pis!

 

 

 

 

 

 1.-En cas de dubte respecte del contingut del contracte quines lleis hem de consultar? Per quines lleis venen regulats els contractes d´arrendament?

 

Els contractes d´arrendament están regulats per l´anomenada LLei d´Arrendaments Urbans 29/1994, en el seu defecte per la voluntat de les parts I SUPLETORIAMENT PEL CODI CIVIL.

 

2.Respecte del REDACTAT del contracte que hem  de tenir en compte?

 

-Que tot el redactat ha de ser SENZILL, CONCÍS i no ha de fer referència a ARTICLES DESCONEGUTS (OBLIGACIÓ DE FACILITAR EL TEXT LEGAL) en ser no coneixedors de la materia. PREGUNTEU tot el que no entengueu.

 

3.-Quins són els HONORARIS que es paguen quan es formalitza el lloguer d´un habitatge o de temporada? Cal diferenciar el contracte de lloguer d´habitatge del contracte de temporada.

 

Honoraris de contractació habitatge (3 anys mínim): 1r mes, 1mes de fiança obligatori i 1 mes d´honoraris de contractació, OPCIONAL: import en diners  com a garantía adicional (la pot demanar el propietari)

 

Honoraris contractació temporada (per mesos): 1r mes, 2 mesos fiança obligatoria, 1 mes honoraris de contractació.

 

S´ha de preveure també la despesa de l´impost de transmissions patrimonials, que ha de pagar el llogater (exemple d´import: habitatge 500.-euros renda, 3 anys de lloguer. Import del impost: 54.-euros)

 

4.-Qué és important respecte de la questió d´AVALADORS?

 

Segurament demanaran que hi hagi un avalador. Normalment solen avalar els pares. Per no tenir problemes aconsellem un avalador per cadascun dels estudiants.

 

5.-CAL OBRIR UN COMPTE CORRENT per fer el pagament del lloguer i les despeses de subministres?

 

Caldrà obrir un compte a nom de tots els estudiants per poder domiciliar els pagaments del lloguer i dels consums.

 

6.-Que cal tenir en compte respecte del TITULAR DEL CONTRACTE?

 

En cas de demanar beques i no sigueu el titular del contracte (normalment s´aconsella un sol titular) demanar un certificat o que us incloguin com a convivents del titular.

 

7.-QUE PASSA A L´ESTIU, quan els estudiants tornen a casa seva? Poden pactar una rebaixa de la renda en no utilizar l´habitatge?

 

NOMÉS EN CAS DE LLOGUER D´HABITATGE: Si, però cal deixar clar i/o pactar al contracte en cas que vulgueu seguir a l´habitatge el curs vinent quina renda pagareu els mesos d´estiu (és usual pactar la meitat de la renda o una altra rebaixa).

 

8.-També és sabut que, a vegades, aquests pisos d´estudiants, causen MOLÈSTIES ALS VEÏNS.

 

Pregunteu si la Comunitat de Propietaris te estatuts o normes de règim intern que us puguin afectar.

 

Cal donar una ullada a les ordenances de convivencia ciutadana i civilitat (sorolls, neteja, convivencia)  i respectar-les.

 

9.-Es poden incloure PENALITZACIONS per incompliment del termini?

 

Si. És important comprovar si hi ha alguna penalització per incompliment del termini del contracte. En lloguer d´habitatge hi han 6 mesos obligatoris i també hi pot haver una clàusula d´indemnització pel propietari per incompliment del termini.

 

10.NETEJA I INVENTARI.

 

-Cal posar especial atenció a l´estat de NETEJA del pis i del seu inventari (comprobar estat dels mobles, portes, finestres, aixetes, interruptors). Demanar INVENTARI DETALLAT , si pot ser FOTOGRAFIC I DESCRIPTIU millor.

 

ALTRES CONSELLS

 

11.-Provar el funcionament de la calefacció encara que sigui a l´estiu (si no es comprova potser que fins els mesos d´hivern no pogueu detectar mal funcionament).

 

12.-Si voleu modificar el contracte segurament caldrà pagar uns honoraris.

 

13.-Comprovar les LECTURES dels comptadors en signar el contracte i en fer la rescissió. COMPROVAR DURANT VIGÈNCIA LES LECTURES PER DETECTAR MALS FUNCIONAMENTS DELS COMPTADORS.

 

14.-Demaneu còpia del certificat energètic ja que us pot indicar si els consums de llum i gas seran elevats. Demanar còpia de la cèdula d´habitabilitat.

 

15.-Els estudiants que busquin pis a partir del mes de MAIG que preguntin condicions de contractació per tal de poder RESERVAR (normalment s´entra al pis el mes de SETEMBRE, en iniciar el curs).

 

16.-ESTUDIAR la zona on es troba l´habitatge (facilitat de transports fins a la universitat, supermercats, serveis,…).

 

17.-IMPOSTOS : Normalment IBI i la COMUNITAT PROPIETARIS ho paga la  propietat, ESCOMBRARIES ho paga el LLOGATER.

 

18.-Deixar constancia del número de JOCS DE CLAUS rebuts. Normalment en pisos per estudiants s´entrega un joc de claus per habitació.

 

Desitgem que aquests consells us hagin estat  

d´utilitat i...molta sort en els vostres estudis!

> Demanar més informació