^

> FINQUES SAURA SERVEIS. Gestió de projectes de manteniment i rehabilitació

Revaloritzi i mantingui el valor del seu immoble realitzant un manteniment adequat i/o una rehabilitació adient.

Som tècnics i administradors i el podem assessorar en el seguiment tecnico-econòmic d'aquestes actuacions.