^

> FINQUES SAURA SERVEIS. Administració de comunitats de propietaris

Administrem amb transparència les comunitats de propietaris establint el programa d'ingressos i despeses necessàries per un bon funcionament dels serveis comunitaris i suggerim treballs de manteniment puntual i/o rehabilitació per mantenir l'edifici en bon estat.