^

> FINQUES SAURA IMMOBLES. Assessorament immobiliari

Vostè té dubtes referents a la Llei d'arrendaments urbans, Llei de Propietat Horitzontal, Llei del dret a l'habitatge, Codi Civil, Inspecció Tècnica d'Edificis, Cèdules d'Habitabilitat, cessió-subarrendament de contractes, manteniment i rehabilitació d'edificis, ajuts a la rehabilitació...?

Demanin's hora de visita i els resoldrem.