^

> ACTUALITAT

30 SETEMBRE 2020
MANTENIMENT A REALITZAR A LA NOSTRA LLAR QUAN ARRIBA LA TARDOR.

Hi ha una expressió que és molt significativa: “Pensa amb casa teva com penses en el teu cotxe”. Inclús si tens el model més recent, és molt important la forma de tractar-lo. El mateniment farà de casa nostra un lloc més eficient i segur per viure. Quan més esperem el primer dia de fred per fer el manteniment, més temps haurem d´esperar a que pugui venir un tècnic.

1.-Les xemeneies i les llars de foc, tant si vivim en una casa aïllada com en un bloc de pisos, són un d´aquests elements que cal revisar!

Si, i és important fer-ne un manteniment tant interior com exterior: Interior: Consisteix en fer una neteja del sutge o de nius, ocells morts… per part d´una empresa especialitzada. Millorarà el tiratge i algunes vegades podem evitar incendis a la llar. Ajustar el tir de la xemeneia també ens evitarà corrents d´aire quan no la utilitzem. MÉS SEGURETAT I MILLOR FUNCIONAMENT. Exterior: Consisteix en revisar el barret de xemeneia, i sobretot la trobada de la xemeneia amb el plà inclinat de la teulada. És un dels punts delicats i causa de probables entrades d´aigua de pluja. En cas de tenir assecadora també hem de comprobar i netejar el tub de sortida d´aire (hi han assecadores de condensació que no necessiten tub de sortida d´aire i obtenim aigua destilada).

2.-Què hem de tenir en compte pel que fa a finestres i balconeres?

-Cal netejar totes les guies de finestres i balconeres i comprobar que els forats de desguàs no están obstruïts. -Revisar les juntes elàstiques/espumes que fan que les finestres siguin estanques. A vegades amb la finestra tancada es poden notar petites corrents d´aire que ens poden indicar l´existència d´algun punt deficient. Una forma rápida i senzilla de detectar aquests punts és ENCENDRE BARRA D´ENCENS i resseguir la junta de la finestra. En trobar un punt d´estanquitat deficient observarem com es mou el fum de la barra d´encens. -Cal també comprobar el segellat de la finestra amb les parets perimetrals exteriors (la silicona o massilla especial no ha de tenir esquerdes ni estar deteriorada). -En cas que les finestres siguin de fusta pintada, és un bon moment per repintar-les (la fitxa técnica del fabricant sol indicar la vida útil de la pintura. Cada quan s´ha de tornar a repintar en perdre les seves propietats). Cal indicar que a vegades es podreix la fusta però es manté la pintura. Cal revisar-la acuradament, sobretot si hi ha una estructura de cairats.

3.-Important també revisar: TEULADES, CANALS I BAIXANTS, SIFONS.

Cal revisar l´estat de la teulada com amínim una vegada l´any: -Comprovar si hi ha teules trencades (evitem filtracions d´aigua de pluja) o mogudes i reparar-les (una teula moguda pot arribar a caure al carrer per efecte del vent). -Netejar les canals i comprobar l´estat de le grapes de subjecció (aconsellable posar reixetes protectores de canals que eviten que les fulles les embussin). -Comprovar que les Canals no estiguin deformades i renovar el segellat que hi ha en canals de molta longitud. -Mantenir les buneres de desguàs netes i amb pops (protegeixen que no vagin fulles plàstics… als desguassos de terrasses). Preu aprox de 2 euros cada unitat.

4.-QUIN MANTENIMENT HEM DE FER DE CALDERES I INSTAL-LACIÓ DE GAS.

Primer és important indicar que la normativa de referencia és l´anomenat RITE (Reglament d´Instal-lacions Tèrmiques d´Edificis). El Rite indica que l´usuari ha de fer revisar obligatòriament CADA DOS ANYS la seva caldera de gas. Sense perjudici que el fabricant de la caldera indiqui al llibre d´instruccions que calgui fer el manteniment cada any. Amb la lliberalització del mercat de l´energia les empreses comercialitzadores de gas vàren començar a incloïr aquestes revisions als seus contractes.

EN QUÈ CONSISTEIX LA REVISIÓ DE CALDERA: En relació a la INSTAL-LACIÓ, REVISIÓ, I MANTENIMENT DE CALDERES al RITE es reflexa una clara dimensió ambiental (contribuir a la millora de la qualitat de l´aire a les ciutats i en la lluita contra el canvi climàtic mitjançant instal-lacions de sistemes eficients i respectuosos amb el medi ambient com la reducció d´emissions d´òxids de nitrògen i d´altres contaminants). La persona responsable de la revisió és l´usuari final i sempre l´ha de realizar un TÈCNIC PROFESSIONAL. Ull ja que el canvi de calderes atmosfèriques a calderes estanques generalment suposa la instal-lació de tubs de sortides de fums a la façana i que cal l´autorització de la Comunitat.

5.-Els tubs i canonades de subministrament de gas també s´han de revisar!

En alguna ocasió es confon la revisió de calderes amb la inspecció de la instal-lació de gas natural que s´ha de fer CADA 5 ANYS. L´empresa gestionadors (Gas Natural, Endesa, Repsol…) es posa en contacte amb l´usuari quan la inspecció de gas sigui necessària. A vegades no es dòna prou importancia a la renovació de la instal-lació de les canonades de gas. A edificis d´una certa antiguitat cal fer la previsió de canviar-les abans de trobar-se amb un tall de gas que suposi setmanes sense subministre (consulta amb un Tècnic especialista que indiqui quan és aconsellable canviar-les. És millor poder-ho fer de forma programada).

EN QUESTIÓ D´EFICIÈNCIA, MEDI AMBIENT I SEGURETAT NO HEM D´INTENTAR ESTALVIAR!

6.- i ABANS D´ENGEGAR ELS RADIADORS…qué hem de saber?

PRIMER: Si la instal-lació de calefacció és amb sistema d´aigua calenta, caldrà purgar els radiadors (mínim un cop l´any). Es tracta d´eliminar l´aire acumulat en el circuit de calefacció de forma que l´aigua calenta es distribueixi adequadament i ompli els radiadors, evitant que facin sorolls, estiguin més freds a la part superior i no rendeixin segons la seva potencia total. Com es purguen: -Identificar la válvula de purgat. -Fer-ho amb la caldera apagada mínim 2 hores abans. -Utilitzem un destornillador i un recipient per recollir l´aigua. -Girem el cargol poc a poc i notarem que surt l´aire. -Quan comenci a sortir aigua tornem a a pertar el cargol del purgador.

SEGON: Comprovar que el manòmetre indiqui una pressió que sol estar entre els 1,2 i 1,5 bars (comprobar la pressió de funcionament a les instruccions). Si la pressió és inferior caldrà obrir la clau d´aigua per omplir la instal-lació. TERCER: Els radiadors han d´estar nets de pols (redueix l´eficiència i ennegreix les parets).

7.- Paviments de terrasses planes: ull amb les peces trencades i la manca de rejuntat!

Les terrasses planes , degut a les dilatacions i contaccions pel canvi de temperatura, pateixen rotura de peces del paviment o degradació del rejuntat. Cal reparar aquestes peces i rejuntar el paviment ja que qualsevol escletxa pot provocar una entrada d´aigua que en congelar-se l´expandeixi més, accentuant el dany. Cal tenir en compte l´antiguitat de l´edifici i que a la ciutat de Girona hi pot haver diferències de temperatura Hivern/estiu de l´ordre dels 45 graus. Una làmina impermeabilitzant sol tenir una garantía de 10 anys…si el nostre edifici ha passat d´aquests 10 anys caldria renovar la impermeabilització quan hi hagi problemes de filtracions (fer les actuacions de rehabilitació amb criteri: fer 2-3 actuacions puntuals ens pot sortir més car que fer la impermeabilització nova sencera).

8.- També és un bon moment per fer el mateniment de neveres i congeladors!

La tardor és una época ideal per descongelar i netejar la nevera i congelador. Cal separar la nevera de la paret per poder passar l´aspirador per les bobines del condensador (reixetes situades a la part posterior de la nevera). També és un bon moment per realizar una auditoria energètica de la nostra llar. Un profesional pot recomanar les mesures més rendibles per millorar la comoditat i la eficiencia. També trobem aplicacions per telèfons intel-ligents (ahorro en casa: estalvi per zones: dormitori , menjador, cuina, bany. Consells. Reciclatge).

9.-Si tenim jardí…hem de regular el programador per regar menys.

Si, l´aigua és un bé escás i no l´hem de malbaratar! Hem de regular el programador de rec per regar menys. També podem instal-lar sondes detectores de pluja (eviten que després d´una ploguda es dispari el programador de rec). Regar a primera hora del matí o al vespre ens pot fer estalviar un 30% d´aigua (per temes d´evaporació). També hem d´anar en compte amb les mànegues i canonades d´aigua que tenim a l´exterior (buidar-les o protegir-les de posibles glaçades). Compte si tenim dutxa per la piscina!.

10.- Avui acabarem donant uns consells per estalviar energía i diners en calefacció!

Segons l´IDAE (instituto para la diversificación y ahorro de la energía) la calefacció suposa el 50% de la despesa energètica de les nostres llars -Una temperatura de 15º quan no hi som i de 23º és suficient per mantenir el confort a dins de casa. Cada grau de temperatura de mes incrementa en un 7% el consum d´energia. Està comprovat que mantenir la caldera encesa dins d´aquesta paràmetres optimitza la despesa en calefacció, ja que s´evita l´esforç energètic que suposa tornar a arribar a la temperatura de confort desde un punt més baix. -Tancar persianes i cortines a la nit ens evitarà pèrdues de calor. -Per ventilar el dormitori amb 10 minuts que obrim les finestres n´hi ha prou. -No esperem que la caldera s´espatlli: el manteniment adequat de la caldera individual ens farà estalviar un 10% d´energia. -Apagar la calefacció mentre dormim i al matí encendre-la després de ventilar la casa i tancar les finestres. -Si sortim de casa, reduïr la posició del termostat a 15 ºC (posició “economía”). -No cobrir ni tapar els radiadors ni posar-hi objectes al costat perquè es dificultarà l´adequada difussió de l´aire calent. -Instal-lar termostats programables (ens evitarà l´”estrès” de controlar constantment la temperatura).

Desitgem que aquests consells de manteniment us hagin esta d´interés!

FINQUES SAURA...la força de l´equip!