^

> ACTUALITAT

16 de març de 2020
COVID-19 - CONTACTAR AMB FINQUES SAURA

L´equip de Finques SAURA ha decidit, per responsabilitat en la lluita contra el COVID-19, tancar les nostres oficines al públic a partir del dia 16 de març de 2020.

Seguirem atenent als client via correu electrònic i per TELETREBALL.

Recepció:


Genèric: recepcio@finquesaura.com


Àrea d´administració de lloguers:


Genèric: finquesaura@finquesaura.com

Reparacions: lluisalloguers@finquesaura.com

Administració: carmelloguers@finquesaura.com

Administració: glorialloguers@finquesaura.com

Àrea d´administració de Comunitats de Propietaris:


Comptabilitat: comunitats@finquesaura.com
Comptabilitat: capdecomunitats@finquesaura.com

Manteniment i obres i millores: polsaura@finquesaura.com
Manteniment i obres i millores: roger@finquesaura.com
Manteniment i obres i millores: om@finquesaura.com
Manteniment i obres i millores: gemmasaura@finquesaura.com
Telèfòn Manteniment i obres i mill.: 681 382 063 (horari de 9.00h a 13.00h i de 15.00h a 19.00h)

Àrea comercial:

Vendes:rosa@finquesaura.com                  telèfon: 608 418 296 (de 9.00h a 13.00h i de 15.00h a 19.00h)

Lloguers:albert@finquesaura.com              telèfon: 608 237 766 (de 9.00h a 13.00h i de 15.00h a 19.00h)
Lloguers:nerea@finquesaura.com              telèfon: 689 995 776 (de 9.00h a 13.00h i de 15.00h a 19.00h)


Empresa Finques SAURA:

Genèric:finquesaura@finquesaura.com

Facturació:glorialloguers@finquesaura.com

Gerència:davidsaura@finquesaura.com

Agraïm la vostra comprensió i col·laboració.
Girona a 16 de març de 2020-Finques SAURA