^

> ACTUALITAT

4 JUNY 2021
COMBATRE LA CALOR AL NOSTRE HABITATGE

Les cases sense aire condicionat poden convertir-se en veritables forns aquest estiu. Moltes persones prescindeixen de l´aire condicionat per motius de salut o econòmics. És per això que avui donarem uns consells per mantenir ventilat i fresc el nostre habitatge. De ben segur que alguns ja els coneixerem però també n´hi hauran que serán nous per nosaltres.


1.-Finestres i balconeres: Qué cal saber per aïllar casa nostra del calor de l´estiu? Hem de saber que les finestres són la part de l´edifici on es registren més pèrdues energètiques, per tant instal-lar doble vidre suposa millorar molt el confort de l´habitatge (sense deixar de banda que també suposa una millora d´aïllament acústic). Hi ha també vidres especials que tenen una baixa transmissió térmica i un factor solar baix (relació entre l´energia solar que incideix en el vidre i la que es transmet a l´interior).Vidres tintats o traslúcids. Làmines solars adhesives (25 euros/m2 aprox) poden reduïr un 82% l´entrada de calor pel vidre.
Respecte als bastiments de les finestres, tenir en compte que tinguin rotura de pont tèrmic (a vegades només utilitzem aquest concepte en temes de calefacció). Són parts de la construcció de pèrdua de calor a l´hivern i entrada de calor a l´estiu. I també que tinguin les juntes de goma en bon estat i ajustin perfectament (tires flexibles de material aïllant).
Respecte de les finestres també cal dir que hem d´evitar la insolació directa sobre els vidres (persianes o tendals exteriors també ajudaran a mantenir l´habitatge aïllat).

2.-La ventilació que fem de l´habitatge també és molt important!
Sí. Cal que ventilem als matins i a les nits, quan baixin les temperatures. Obrim una estona fins a refrescar l´ambient i llavors tanquem portes i finestres, porticons i abaixem persianes i tendals (foscor). També podríem ventilar durant el dia, ventilació creuada, entesa com una ventilació natural en obrir finestres oposades (compte en observar les façanes més assolellades per evitar que l´aire que entri sigui més càlid que el que surt).
Obertura estratègica de finestres:
-Decidir quines finestres serán de sortida d´aire i quines d´entrada (entrada llocs on dormim, sortida que donin al carrer on hi ha més ciculació d´aire).
-Obrir poc finestres d´entrada i molt les finestres de sortida.
-L´aire del carrer en pasar per la finestra crea un efecte de succió (treu aire calent). Per la finestra d´entrada entra aire en la mateixa quantitat que el que surt però en pasar per un espai més petit es sotmet a pressió: els gasos sotmesos a pressió baixen la seva temperatura (efecte Venturi + efecte Joule).

3.-També cal limitar L´ús d´electrodomèstics!
L´ús d´electrodomèstics i de bombetes també pot ser una important font de generació de calor. En aquests dies de calor cal que minimitzem l´ús de llums i electrodomèstics (sobretot de forns, rentadores, rentaplats, assecadores de roba, ordinadors, etc.). Millor utilizar-los en hores de menys temperatura atmosférica. Si aquests electrodomèstics són altament eficients (letra A, B, d´eficiència ) millor ja que favoreixenl´estalvi.

4.-I les plantes, com poden ajudar-nos?
Posant plantes a finestres i balcons, si les reguem sovint, provoquem que l´aigua s´evapori i baixi la temperatura ambient.
En cas que visquem en una casa, les heures o enfiladisses poden ser perfectament un aïllant natural de la façana ja que fan que el sol incideixi menys sobre la casa.
A l´interior haurem de triar plantes amb fulles verdes i grans (ajuden a refrescar l´ambient). Testos amb alfàbrega , menta..també ajuden a refrescar l´ambient.

5.- Si tenim pensat redecorar la nostra llar, com podem milorar el confort tèrmic?
Hem de saber que detalls com el tipus de mobles, els colors de les parets o el tipus de sofàs influeixen molt sobre la percepció térmica que nosaltres tenim d´una habitació.
-Els mobles de fusta ajuden a regular la humitat de les habitacions.
-Les fibres naturals (enfront les sintètiques) absorbeixen millor el calor i la humitat.
-Millor que els sofàs siguin també de fibres naturals (cotò, lli, gasa…).
Respecte del color (parets, cortines,..) millor escollir colors clars (reflexen millor la llum i absorbeixen menys calor).

6.-La Orientació del nostre habitatge és una característica cabdal respecte de temes relacionats amb calor/fred!
Sí.I també respecte a temes de consum energètic. En molts casos, en posar un habitatge de lloguer i/o venda el propietari desconeix la orientació d´aquest.
Habitatges amb orientació SUD: llum tot el dia, durant totes les estacions.
Habitatges amb orientació NORD: són més freds i la llum solar només els dona a primera hora del matí a darrera hora de la tarda.
Habitatges orientats a l´EST: reben llum tot l´any de matí a migdia.
Habitatges Orientats a l´OEST: reben llum tot l´any de migdia a capvespre (hi ha estudis que diuen que són els habitatges que més consumeixen aire condicionat).

7.-Qué hem de saber respecte dels ventiladors?
-Els ventiladors estalvien més energía que els equips d´aire condicionat (més econòmics en la compra i en l´ús). Són d´instal-lació més sencilla.
-Un ventilador de sostre, consumeix com una bombeta de 100 wats i disminueix la sensació de calor entre 3 i 4 graus (hem de tenir una alçada de terra a les aspes d´un mínim de 2.40m i una llumeta que indiqui que està funcionant i una distancia a paret de 50cm desde l´extrem de l´aspa).
-El ventilador de sostre l´hem de regular dos cops l´any: a l´estiu ha de girar en el sentit contrari a les agulles del rellotge (impulsa l´aire calent cap al sostre). A l´hivern ha de girar cap a la dreta com agulles del rellotge per desplaçar l´aire calent que s´acumula al sostre per tota l´habitació.
-Hi ha ventiladors ambo sistemes d´humidificació que aconsegueixen referescar la temperatura ambient.
-De dia els ventiladors han d´expulsar l´aire interior cap a fora i de nit a l´inrevés.

8.-Com podem tenir un susbtitut cassolà de l´aire condicionat?
Doncs amb un ventilador, gel, sal i un recipient metal-lic. Col-loquem un bol de metall amb gel i sal davant d´un ventilador, si és posible en els marcs de les finestres dirigint l´aire cap a l´interior de l´habitació. La sal farà que l´aigua gelada estigui per sota del punt de congelació i tindrem un efecte d´aire condicionat.

9.-Quins consells podem donar si tenim Aire condicionat.
Recordar: Manteniment rima amb rendiment. Fer un manteniment adequat suposa mantenir el rendiment de l´aparell (que els filtres estiguin bruts pot fer baixar de forma important el rendiment) alhora que ens assegurem que la revisió evitarà sorolls per mal funcionament (i problemes veïnals).
l´IDAE aconsella una temperatura de 25-26º és suficient. (cada grau de menys implica un consum d´un 8% més d´electricitat).
Instal-lar els equips exteriors per sota la línea de barana de balcó.
Connectar el tub de condensació a un desguàs mai deixar-ho sense conectar.
Recordar que és necessaria l´autorització municipal (ordenança reguladora d´instal-lació d´aparells d´a/c i d´equips de ventilació).
Si hem de sortir de casa, apagar l´aparell uns 10 minuts abans (temps que es manté el fred a l´interior de la casa). Estalviarem a la factura eléctrica.
Millor que siguin de qualificació energética “A” (simil impresores i cartutxos de tinta).


10.-Qué són els sistemes microclima?
-Son instal-lacions per terrasses, pèrgoles I jardins.
-És un sistema que impulsa aigua pulveritzada a l´ambient aconseguint baixar la temperatura de forma natural fins a 10-11 graus.
-Es un sistema que refresca i neteja l´aire d´impureses (fum tabac, pol-lució, pols…), no mulla, espanta els mosquits i és fácil de mantenir.
-Està composat per una unitat de filtrat, bomba d´alta pressió, tubs, mànegues i difussors. (Terrassa, jardí de 80 m2, aprox. 1.500.-euros).
-De ben segur que hem vist aquest sistema instal-lat a les peixateries.

11.-Consell final.
Mantenir-nos hidratats, mullar-nos de tant en tant (si posem uns segons els canells sota aiguafreda la temperatura corporal baixa una mica i podem tenir una sensació de frescor que pot durar fins a una hora).