^

> ACTUALITAT

10 MARÇ 2021
ACCIDENTS A LA LLAR: com evitar-los!

A dins de casa nostra ens sentim segurs i això fa que abaixem la guàrdia i és llavors quan podem patir algun accident. Aquests accidents es podríen reduïr amb LLARS PERSONALITZADES I FACILITANT INFORMACIÓ I EDUCACIÓ AL RESPECTE D´ACCIDENTS A LA LLAR, que és l´objectiu que ens hem marcat avui! (noticies d´incendis, afogaments, caigudes...a vegades no som conscients que tots aquests accidents sumen víctimes d´accidents domèstics).

1.-Quins són els accidents més greus que es poden produïr en un habitatge?

Doncs són les cremades, les caigudes i les intoxicacions. Aquests tres accidents domèstics suposen la QUARTA CAUSA DE MORT A LA UNIÓ EUROPEA (darrera del càncer i patologíes del cor o malalties cardiovasculars). El 5% de morts a la unió europea són causats per accidents a la llar. Les xifres indiquen que l´índex de mortalitat per accidents a la llar a Espanya són 6 vegades superior a les produïdes en l´àmbit laboral i més del doble de les registrades a la carretera.

2.-Quins són els principals grups de risc i a quines hores del dia es produeixen més accidents?

Les hores on és produeixen més accidents són de les 9.00h a les 12.00h al matí i de les 17.00h a les 20.00h a la tarda. El principal grup de risc són persones d´entre 25 i 45 anys i dins d´aquest grup les dones pateixen més accidents amb un 58,7% davant del 41,3% dels homes.

3.-Cremades a la llar!

Aquestes són produïdes principalment per contacte o per projecció d´objectes, partícules o líquids a temperatures elevades:

-En encendre la llar de foc o encendre una barbacoa.

-En cuinar. -En utilitzar la planxa.

-Utilització de productes químics (compte amb els dessembussadors: utilitzar sempre guants i ulleres).

Com podem prevenir les cremades:

-Col-locar proteccions que envoltin objectes calents i que siguin accessibles.

-Seleccionar i utilitzar objectes amb nanses aïllants en bon estat.

-Utilitzar guants o manoples per moure objectes calents o manipular a l´interior del forn.

-Evitar esquitxos utilitzant tapadores. -Els mànecs de paielles i olles no han de sobresortir del moble de cuina.

-Allunyar la mainada del lloc de cuina i de planxa. -Impedir que els nens juguin amb llumins o encenedors.

-Manipular amb compte productes químics com la sosa caustica o la cal viva. -Aigua calenta. En cas de banyar a mainada engegar sempre primer l´aigua freda o comprovar abans la temperatura de l´aigua.

-Fer manteniment i neteja de les xemeneies i COMPTE EN UTILITZAR L´ALCOHOL DE CREMAR!!!!!

Respecte dels incendis indicar la importància de tenir controlats/revisats/ manteniment realitzat dels extintors que hi puguin haver a l´escala de veïns i ser conscients que ens poden ser molt útils per apagar un incendi dins de casa.

4.-Caigudes!

Acabar a terra per una caiguda és entrar en el 51% dels sinistres que es produeixen en l´àmbit domèstic. Per no formar part d´aquest percentatge s´aconsella mantenir els terres nets (evitar encerar el terra si hi ha mainada o gent gran) , anar en compte amb les catifes, no tenir objectes desendreçats o anar en compte amb els joguets de la mainada i.... fer cas de la veu que ens diu: no pugis a la cadira! (en tot cas hem d´utilitzar una escala). La mandra d´anar a buscar una escala a vegades ens pot sortir molt cara.

Les causes principals de les caigudes són:

-Paviments bruts : amb aigua, greix, olis, etc.

-Terres relliscosos per l´ús o perque han estat polits o encerats inadequadament. Especial atenció a la cambra de bany on és habitual que hi pugui haver aigua al terra.

-Existència de buits oberts o mal protegits: finestres baixes, baranes de poca alçada o mal dissenyades (escalables).

-Utilitzar elements inadequats per pujar o agafar objectes situats en alçada: pujar a una cadira en comptes d´una escala de mà, escales amb graons fets malbé, fràgils o inestables. Per prevenir aquestes caigudes:

- Hem de tenir el terra de casa net, sec i lliure d´obstacles.

-Revisar que totes les escales i balcons tinguin barana d´alçada no inferior als 90 cm. També revisar que no sigui escalable ni que hi hagin objectes que neutralitzin l´alçada de la barana (testos, caixes...).

-No utilitzar les baranes per seure. -Les portes, finestres i balconeres que donin a una zona de risc de caiguda han de tenir un sistema de bloqueig que impedeixi l´apertura a la mainada. També es poden instal-lar xarxes de protecció temporals

-Si utilitzem escales de mà els hem de pujar i baixar sempre cara als graons i agafant-nos als travessers. Verificar que estan en bon estat i no pujar mai més d´una persona.

-No caminar dins l´habitatge amb les llums apagades.

5.-Intoxicacions!

Cal recordar que “El fum mata i el foc remata”! -El monòxid de carboni (CO) d´estufes de gas i escalfadors es troba darrera entre 5.000 i 10.000 intoxicacions cada any, segons la Societat Española de Neumologia i Cirugia toràcica. Aquí és important remarcar que la mort per inhalació de monòxid de carboni es coneix com la “mort dolça”. Es produeix sense que els afectats s´adonin del perill al caure en un endormiscament. Es tracta d´una mort molt dolça que no dona sensació d´afogament ni d´asfixia. A la major part de casos les víctimes no s´adonen del que està passant i si se n´adonen la inhalació els provoca una paràlisi a les cames que els impedeix sortir corrents per buscar ajut. La mort dolça pot produïr-se mentre les persones dormen i moren sense despertar-se. Cal fer revisar aquests aparells i no oblidar de les ventilacions. Si la caldera és atmosfèrica cal que hi hagi ventilació permanent (m´he trobat en casos que les reixes de ventilació estan tapades perquè entra fred).

6.-També hi poden haver intoxicacions per inhalació de productes químics!

A vegades a l´armari de sota la pica de la cuina podem trobar-hi un reguitzell de productes químics relacionats amb la neteja (salfuman, aiguarràs, lleixiu, aerosols mata insectes, clor en cas de tenir piscina, etc.).

En aquests casos hem de tenir en compte:

-Guardar-los de manera que no estiguin a l´abast de la mainada. -No canviar els productes d´ampolla (han d´estar ben etiquetats amb la indicació que són tòxics).

-No barrejar mai els productes (a part d´intoxicacions també poden produïr cremades).

-Utilitzar els productes, si és necessari, amb guants, mascareta i ventilant els llocs.

-SEMPRE, SEMPRE LLEGIR LES INSTRUCCIONS ABANS D´UTILITZAR UN PRODUCTE.

-Tenir molta cura ja en comprar-los (potser podem trobar productes alternatius que siguin menys perillosos). També hi pot haver-hi intoxicacions per medicaments: Evitar l´automedicació, comprovar la caducitat i guardar- los fòra de l´abast de la mainada.

7.-l´Asfixia és també un dels accidents greus que poden passar en l`ambit domèstic!

L´asfixia es pot produïr per l´obstrucció de vies respiratòries per objectes, roba o bosses de plàstic o per manca d´aire net amb pèrdua de consciència.

Causes principals:

-Manca d´oxígen als banys per presència de cremadors de gas a estufes i escalfadors.

-Piscines, Banyeres, cubs i altres recipients plens d´aigua. -En menjar ens podem ennuegar (caldrà saber realitzar la maniobra de Heimlich-situar els braços per sota les aixelles de la víctima i presionar la boca de l´estòmac cap a nosaltres i cap amunt).

-Important en cas de tenir piscina i mainada que hi hagi una barana perimetral de seguretat amb una porta amb tanca especial (per evitar que sigui oberta per mainada i puguin accedir al vas de la piscina) i estar sempre vigilant quan la mainada es banyi (distraccions).

-Mai permetre a la mainada que utilitzin bosses de plàstic per jugar!

8.-Cops, talls i aplastaments!

Compte en triar mobiliari ja que els cantells afilats i les superfícies dures poden provocar talls, contusions. Hi ha mobles amb perfils arrodonits o a vegades hi ha complements per arrodonir-los.

-Evitar que aquets mobles estiguin exposats en zones de pas. -Collar sòlidament les lleixes a la paret. No sobrecarregar-les. -Col-locar elements que evitin el tancament sobtat de portes que puguin atrapar mans o dits de la mainada. -Anar en compte en utilitzar la banyera, les relliscades són perilloses (la instal-lació d´un passamà sempre millora la seguretat de tots: de petits i grans). -Si hem de canviar els llits tenir en compte de comprar-los amb les potes fora del perímetre (evitarem lesions al peu per cops amb les potes).

-Tenir els objectes tallants (ganivets) fora de l´abast dels més petits.

9.-Què en podem dir del risc eléctric als habitatges!

Als habitatges existeix un risc general de contactes eléctrics. Les tensions que alimenten als aparells eléctrics (220 volts) son perilloses i poden produïr desde la típica enrampada fins a la mort per aturada cardíaca.

Aquest perill es dòna especialment a:

-Cambres de bany.

-El rentador.

-La cuina.

-En qualsevol lloc després de fregar el terra o regar.

Com prevenim l´electrocució:

-No conectar aparells que s´hagin mullat.

-No utilitzar aparells eléctrics ni tocar-los estant descalç, encara que el terra estigui sec. Tampoc si tenim les mans molles.

-Tenir en compte la zona de prohibició i de protecció del bany i/o plat de dutxa !

-Protegir els endolls que evitin poder introduïr tisores, filferros... -Abans de qualsevol manipulació o reparació de la instal-lació eléctrica desconectar l´interruptor general del quadre i assegurar-nos de l´absència de tensió.

-Comprovar que l´edifici tingui posta a terra i que tots els endolls hi estiguin connectats.

-Realitzant un manteniment de la instal-lació elèctrica (REBT) per un industrial competent.

-No sobrecarregar els lladres. IMPORTANT EN TOTS ELS CASOS D´ACCIDENTS: TRUCAR AL TELÈFON D´EMERGÈNCIES 112

10.- Compte amb el bricolatge! 

A vegades pot ser una afició molt cara. Si no estem segurs de saber-ho fer millor encarregar-ho a un professional. En aquests casos els accidents que es poden produïr són d´àmbit molt àmpli i a vegades el nostre error és confiar massa en tutorials/blogs que qualsevol persona pot penjar a la xarxa sense conèixer la seva capacitació. En cas de fer bricolatge sempre utilitzar proteccions /mans, peus, ulls, cap....

Desitgem que aquesta informació hagi estat del seu interés.

FINQUES SAURA...la força de l´equip!